Ergebnis 1 bis 8 von 8
 1. #1


  Did you find this post helpful? Yes | No

  Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Folgende Geschichte aus Schweden klingt schier unglaublich. Ein Polygamist aus Syrien, der mit drei Frauen insgesamt 16 Kinder hat, bekam vom schwedischen Staat eine ganze Hausanlage mit Meerblick im Wert von umgerechnet 1,8 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Die Schweden Demokraten und viele Bürger zeigen sich nach Bekanntwerden des Skandals entsetzt.

  Syrer wohnt mit drei Frauen in Millionen-Anwesen

  Der geflüchtete Syrer ist nun Bewohner von insgesamt drei Häusern, jedes davon für eine seiner Frauen, mit Blick auf die Ostsee. Die Häuser haben einen Wert von jeweils 400.000, 650.000 und 700.000 Dollar und wurden von der Stadtverwaltung eigens angekauft. Die Anlage liegt im beliebten Ferienort Saltsjöbaden und gehört zum Distrikt Nacka, der wiederum der Region Stockholm zugerechnet wird. Aufgedeckt wurde der Skandal - der zunächst nur als Gerücht galt - vom lokalen Ableger der patriotischen Partei der Schweden Demokraten.

  Zum ganzen Artikel: https://www.islamkritik-objektiv.com...ser-geschenkt/

 2. #2
  Registriert seit
  12.03.2010
  Beiträge
  14.036
  Blog-Einträge
  1


  Did you find this post helpful? Yes | No

  AW: Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Die Menschheit hat sich nicht weiterentwickelt, es ist ihre Dummheit.
  Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland

 3. #3
  Registriert seit
  13.07.2010
  Beiträge
  40.693


  1 out of 1 members found this post helpful. Did you find this post helpful? Yes | No

  AW: Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Wundert sich da noch jemand über die Flüchtlingsströme?
  Alle Texte, die keine Quellenangaben haben, stammen von mir.

 4. #4
  Registriert seit
  25.04.2011
  Beiträge
  25.149


  1 out of 1 members found this post helpful. Did you find this post helpful? Yes | No

  AW: Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Zitat Zitat von Islamkritik Beitrag anzeigen
  Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Folgende Geschichte aus Schweden klingt schier unglaublich. Ein Polygamist aus Syrien, der mit drei Frauen insgesamt 16 Kinder hat, bekam vom schwedischen Staat eine ganze Hausanlage mit Meerblick im Wert von umgerechnet 1,8 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Die Schweden Demokraten und viele Bürger zeigen sich nach Bekanntwerden des Skandals entsetzt.

  Syrer wohnt mit drei Frauen in Millionen-Anwesen

  Der geflüchtete Syrer ist nun Bewohner von insgesamt drei Häusern, jedes davon für eine seiner Frauen, mit Blick auf die Ostsee. Die Häuser haben einen Wert von jeweils 400.000, 650.000 und 700.000 Dollar und wurden von der Stadtverwaltung eigens angekauft. Die Anlage liegt im beliebten Ferienort Saltsjöbaden und gehört zum Distrikt Nacka, der wiederum der Region Stockholm zugerechnet wird. Aufgedeckt wurde der Skandal - der zunächst nur als Gerücht galt - vom lokalen Ableger der patriotischen Partei der Schweden Demokraten.

  Zum ganzen Artikel: https://www.islamkritik-objektiv.com...ser-geschenkt/
  Ich möchte Bilder von dem Anwesen sehen. Es muss ja welche geben.
  Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen.
  Gustav von Rochow (1792 - 1847), preußischer Innenminister und Staatsminister

 5. #5
  Registriert seit
  13.07.2010
  Beiträge
  40.693


  1 out of 1 members found this post helpful. Did you find this post helpful? Yes | No

  AW: Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Syrisk familj fick bostäder för 14 miljoner i Nacka – kommer från IS-huvudstaden Ar Raqqah
  Skatteverkets folkbokföringsregister registrerade familjen som invandrad till Sverige i omgångar från sista november förra året fram till 21 december. Då hade Syriska demokratiska styrkorna, anförda av den kurdiska YPG-milisen, inlett en offensiv mot IS-huvudstaden.

  Familjen består av en 57-årig man, hans tre betydligt yngre fruar och deras sammanlagt sexton barn. Det yngsta barnet är en flicka född i oktober 2014. Föräldrarna har för svenska myndigheter uppgett att flickan, liksom hennes äldre syskon, är född i Ar Raqqah. Även mannen och hans fruar kommer från staden.

  I oktober 2014 var Ar Raqqah sedan början av året under IS kontroll och redan under sommaren hade en etnisk rensning av stadens kristna befolkning inletts. Några månader därefter ska mannen i familjen först ha invandrat till Sverige för att ett knappt år senare, under flyktingkrisen, ta hit sin fru och sina barn.

  Terrorexperten: ”Anmärkningsvärt”

  Att familjen bott i staden medan den varit under IS kontroll är ”anmärkningsvärt” säger terrorforskaren Magnus Ranstorp till Nyheter Idag.

  – Självfallet är det en intressant överlappning i tidsperioden, säger han.

  – Det låter konstigt, det låter anmärkningsvärt. Först och främst med individer som gifter sig med informell lagstiftning, sedan vet vi alla att Raqqah varit under IS kontroll under en lång tid.

  Samtidigt betonar Ranstorp att det faktum att familjen kommer från Ar Raqqah i sig inte bevisar att familjen har någon koppling till eller sympatier för terrorgruppen:

  – Det finns en stor civilbefolkning som levde under det här förtrycket så det går inte att säga att eftersom det var den här överlappningen att det behöver vara något problematiskt.

  Ranstorp säger också att han skulle vilja veta mer om vilka kontakter den syriska familjen haft i hemlandet och hur och på vilket sätt man lyckats ta sig till Sverige.

  – Gränsen har ju varit stängd, menar han.

  Kommunen: ”Vidtagit åtgärder”

  När Nyheter Idag ringer upp Nacka kommuns säkerhetssamordnare Jan Landström känner han till den syriska storfamiljen, men inte att den kommer från Ar Raqqah.

  Han berättar att kommunen ”vidtagit åtgärder” efter att det kommit fram i media att man köpt bostadsrätter för 14 miljoner åt familjen. Åtgärderna tycks främst syfta till att skydda familjen från uppretade svenskar.

  – Vi kan inte gå in på allt som vi gör kring säkerhetsfrågor, men naturligtvis har vi pratat med familjen och informerat dem om vart man vänder sig om det händer saker. V har förberett dem om det eventuellt händer någonting, säger Landström.

  En halvtimme senare ringer Landström flera gånger för att försöka komma i kontakt med Nyheter Idag. Han tycks mycket angelägen om att prata med oss. Han undrar om vi vet mer om den syriska familjen och var den kommer ifrån.

  – Jag blir ju tvungen att ta reda på mer och börjar med att ringa till dig. Sedan kommer jag ta kontakt med mina kontakter på Säpo, förklarar han.

  Precis som Ranstorp betonar Landström att den omständigheten att familjen kommer från Ar Raqqah inte betyder att de är islamister eller sympatiserar med IS.

  – Det är ett sammanhang, men det är inget bevis, säger han.

  Säpo kommenterar inte

  Nyheter Idag har även pratat med Säkerhetspolisen som är mycket förtegna om fallet med den syriska sextonbarnsfamiljen från Ar Raqqah.

  – Det är jättesvårt för oss att kommentera enskilda uppgifter och enskilda personer utan att störa vårt operativa arbete. Det är jättesvårt, säger Sofia Hellqvist, pressekreterare på Säkerhetspolisen till Nyheter Idag.

  Hon vill heller inte lämna någon generell kommentar med anledning av Säpos arbete.

  – Vi arbetar med det där hela tiden och gör löpande risk och hotbedömningar. Vi följer personer inom de här miljöerna som är brottsaktiva, det är något vi gör hela tiden.

  Nyheter Idag har begärt att få ta del av mer information om den syriska familjen från Migrationsverket.
  https://nyheteridag.se/syrisk-familj...den-ar-raqqah/

  Syrische Familie erhielt Wohnraum für 14 Millionen in Nacka - kommt aus der IS Hauptstadt Ar Raqqah
  Die Nationale Agentur für Bevölkerung Registrierung registriert die Familie, die nach Schweden im Umlauf von letzten November letzten Jahr bis zum 21. Dezember eingewandert. Dann hatten die syrischen Demokratischen Kräfte, angeführt von der kurdischen YPG-Miliz, eine Offensive gegen die IS-Hauptstadt gestartet.

  Die Familie besteht aus einem 57-jährigen Mann, seinen drei deutlich jüngeren Frauen und ihren insgesamt sechzehn Kindern. Das jüngste Kind ist ein Mädchen, das im Oktober 2014 geboren wurde. Die Eltern haben den schwedischen Behörden gesagt, dass das Mädchen, wie ihr älteres Geschwister, in Ar Raqqah geboren wurde. Sogar der Mann und seine Frauen kommen aus der Stadt.

  Im Oktober 2014 war Ar Raqqah seit Beginn des Jahres unter Kontrolle und schon im Sommer hatte die ethnische Säuberung der christlichen Bevölkerung der Stadt begonnen. Ein paar Monate später ist der Mann in der Familie erst nach wenigen Jahren, in der Flüchtlingskrise, nach Schweden eingewandert und hat ihre Frau und ihre Kinder genommen.

  Terrorist: "Bemerkenswert"

  Dass die Familie in der Stadt lebte, während unter der Kontrolle von IS ist "bemerkenswert", sagt Terrorist Magnus Ranstorp zu News Today.

  "Natürlich ist es eine interessante Überlappung im Laufe der Zeit", sagt er.

  - Es klingt seltsam, das klingt bemerkenswert Zuerst einmal mit Personen, die informelle Gesetze heiraten, dann wissen wir alle, dass Raqqah seit langem unter Kontrolle steht.

  Zur gleichen Zeit betont Ranstorp, dass die Tatsache, dass die Familie von Ar Raqqah selbst ist, nicht beweist, dass die Familie irgendeinen Zusammenhang mit oder Sympathie für die terroristische Gruppe hat:

  "Es gibt eine große Zivilbevölkerung, die unter dieser Unterdrückung lebt, so dass man nicht sagen kann, weil es diese Überlappung war, dass es etwas Problemes geben muss.

  Ranstorp sagt auch, er würde gerne mehr über die Kontakte wissen, die die syrische Familie in ihrem Heimatland hatte und wie und wie es ihnen gelang, nach Schweden zu kommen.

  "Die Grenze ist geschlossen", sagte er.

  Die Gemeinde: "Maßnahmen"

  Wenn Nachrichten Nacka Gemeinde Sicherheitskoordinator Jan Landström anruft, kennt er die syrische Großfamilie, aber nicht, dass es von Ar Raqqah kommt.

  Er sagt, dass die Gemeinde "Handlungen" gemacht hat, nachdem sie in den Medien erschienen ist, dass 14 Millionen Häuser für die Familie gekauft wurden. Die Maßnahmen scheinen vor allem darauf gerichtet zu sein, die Familie vor verärgerten Schweden zu schützen.

  "Wir können uns nicht mit allem beschäftigen, was wir über Sicherheitsfragen tun, aber natürlich haben wir mit der Familie gesprochen und ihnen darüber mitgeteilt, wo die Dinge geschehen sollen. V hat sie vorbereitet, wenn etwas passiert ", sagt Landström.

  Eine halbe Stunde später wird Landström mehrmals anrufen, um mit News Today in Kontakt zu treten. Er scheint sehr scharf, mit uns zu sprechen. Er fragt sich, ob wir mehr über die syrische Familie wissen und woher es kommt.

  "Ich muss mehr erfahren und anfangen, dich anzurufen. Dann werde ich meine Kontakte bei Säpo kontaktieren, erklärt er.

  Wie Ranstorp betont Landström, dass die Tatsache, dass die Familie von Ar Raqqah ist, nicht bedeutet, dass sie Islamisten sind oder mit IS sympathisieren.

  "Es gibt eine Verbindung, aber es gibt keine Beweise", sagt er.

  Säpo kommentiert nicht

  News Heute habe ich auch mit der Sicherheitspolizei gesprochen, die sich sehr an den Fall der syrischen sechzehnjährigen Familie aus Ar Raqqah gewöhnt hat.

  "Es ist sehr schwierig für uns, einzelne Aufgaben und Einzelpersonen zu kommentieren, ohne unsere operative Arbeit zu beeinträchtigen. Es ist sehr schlecht ", sagt Sofia Hellqvist, Pressesprecherin bei Sicherheitspolitik für News Today.

  Sie will auch keinen besonderen Kommentar zu Säpos Arbeit machen.

  "Wir arbeiten ständig daran und machen laufende Risiko- und Bedrohungsanalysen. Wir folgen den Menschen in diesen Umgebungen, die kriminell aktiv sind, das ist etwas, was wir die ganze Zeit tun.

  News Heute haben Sie gebeten, mehr Informationen über die syrische Familie vom schwedischen Migrationsausschuss zu erhalten.
  Die Übersetzung ist etwas holperig aber verständlich. Es geht hier um die Herkunft und die Mutmaßung, dass diese Syrer etwas mit dem IS zu tun haben, da sie aus der Hochburg des IS stammen und nicht einfach so von dort hätten weggehen können.

  Ein weiterer Bericht über die Luxuswohnungen findet sich hier
  https://nyheteridag.se/sd-nacka-komm...med-tre-fruar/
  Alle Texte, die keine Quellenangaben haben, stammen von mir.

 6. #6
  Registriert seit
  25.04.2011
  Beiträge
  25.149


  Did you find this post helpful? Yes | No

  AW: Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Zitat Zitat von Realist59 Beitrag anzeigen
  Die Übersetzung ist etwas holperig aber verständlich. Es geht hier um die Herkunft und die Mutmaßung, dass diese Syrer etwas mit dem IS zu tun haben, da sie aus der Hochburg des IS stammen und nicht einfach so von dort hätten weggehen können.

  Ein weiterer Bericht über die Luxuswohnungen findet sich hier
  https://nyheteridag.se/sd-nacka-komm...med-tre-fruar/
  Man sieht aber nur ein Gandhotel , dieses da, in das man sich einbuchen kann

  http://grandsaltsjobaden.se/

  nicht aber die drei Häuser.
  Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen.
  Gustav von Rochow (1792 - 1847), preußischer Innenminister und Staatsminister

 7. #7
  Registriert seit
  13.07.2010
  Beiträge
  40.693


  Did you find this post helpful? Yes | No

  AW: Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Zitat Zitat von Turmfalke Beitrag anzeigen
  Man sieht aber nur ein Gandhotel , dieses da, in das man sich einbuchen kann

  nicht aber die drei Häuser.
  Die gibt es auch nicht. Eine andere Quelle schreibt......

  Die Nacka-Gemeinde hat seit Januar letzten Jahres Mieterrechte für SEK 305 Millionen gekauft. Die Mehrheit der 94 Wohnungen werden an Neuankömmlinge und Verwandten von Neuankömmlingen vermietet, berichtet Studio One im schwedischen Radio.
  "Wir haben diese Konsequenzen mit kurzfristigen, teuren und manchmal schlechten Lösungen gewarnt", sagte Mats Gerdau, moderater Stadtratsvorsitzender, zu Expressen.
  Er glaubt, dass sie gezwungen waren, die Häuser zu kaufen. Wegen des Verhaltenskodex, der die Gemeinden verpflichtet, eine gewisse Anzahl neuer Ankünfte zu erhalten.
  Unter denen, die Wohnungen mieten, ist eine syrische Familie, bestehend aus einem Mann, seinen drei Frauen und ihren Kindern. Sie haben drei Wohnungen in Nacka zugeteilt, was viel Kritik macht.
  http://omni.se/nacka-kopte-bostader-...ngades/a/Ae1KM
  Alle Texte, die keine Quellenangaben haben, stammen von mir.

 8. #8
  Registriert seit
  25.04.2011
  Beiträge
  25.149


  Did you find this post helpful? Yes | No

  AW: Schweden: Syrer mit 16 Kindern erhält drei Häuser mit Meerblick

  Zitat Zitat von Realist59 Beitrag anzeigen
  Die gibt es auch nicht. Eine andere Quelle schreibt......


  http://omni.se/nacka-kopte-bostader-...ngades/a/Ae1KM
  Es steht außer Frage - dies passiert ja auch in Deutschland - dass bei der Unterbringung die Grenzen der Angemessenheit überschritten werden. Aber ist diese Meldung verifiziert? Da es sich um drei normale Häuser, wenn auch mit Meerlage handeln soll, müßte es Bilder von diesen geben und sie würden wahrscheinlich auch bereitwillig veröffentlicht.

  Die Meldung, die die vorgenannten verifizieren soll, wirft Fragen auf. Anscheinend geht es um andere Häuser und die sind keine Luxusimmobilien, sondern ziemlich große Miethäuser mit 94 Mietwohnungen, die an Flüchtlinge vermietet werden

  Die Nacka-Gemeinde hat seit Januar letzten Jahres Mieterrechte für SEK 305 Millionen gekauft. Die Mehrheit der 94 Wohnungen werden an Neuankömmlinge und Verwandten von Neuankömmlingen vermietet, berichtet Studio One im schwedischen Radio.
  also kaum an nur eine Familie, egal mit wievielen Nebenfrauen.
  Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen.
  Gustav von Rochow (1792 - 1847), preußischer Innenminister und Staatsminister

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Ähnliche Themen

 1. Schweden: Syrer ermordet Klassenkameraden
  Von Realist59 im Forum Schweden
  Antworten: 9
  Letzter Beitrag: 19.01.2016, 22:03
 2. Schweden: Syrer ermordet Klassenkameraden
  Von Realist59 im Forum Umfragen
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 16.01.2016, 16:00
 3. Antworten: 5
  Letzter Beitrag: 28.10.2015, 17:38

Berechtigungen

 • Neue Themen erstellen: Nein
 • Themen beantworten: Nein
 • Anhänge hochladen: Nein
 • Beiträge bearbeiten: Nein
 •